วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

                               พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง 
    ย้ายที่ทำการใหม่ ไปอยู่ที่ ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
                                 (ตรงข้าม อนามัยบางริ้น)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการ พิมพ์มือตรวจสอบประวัติ 

1.นำหนังสือจากต้นสังกัดที่ท่านไปทำการขออนุญาต พร้อมกับ เดินทางมาพิมพ์มือที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอื่นๆ ที่ท่านอยู่ใกล้
*******ไม่จำเป็นต้องพิมพ์มือตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยตามทะเบียนราษฎร์*******
                                ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น
2.นำใบเสร็จที่พิสูจน์หลักฐานระนองออกให้ เก็บไว้อย่าให้หาย
3.รอผลการตรวจประมาณ 20 วัน ให้ท่านนำใบเสร็จไปยื่น ณ ต้นสังกัดที่ท่านขออนุญาตฯ ผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ทางพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนองจะจัดส่งผลการตรวจไปเอง

เอกสารที่ใช้

1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.เงินค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท