วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

                               พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง 
    ย้ายที่ทำการใหม่ ไปอยู่ที่ ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
                                 (ตรงข้าม อนามัยบางริ้น)